Yapay zekâ,

Yaşadığımız çağda bilgisayar ve bilgisayar programlarıyla dijital bir çağ yaşanmıştır. Yapay zekâ ile çağ atlayarak yeni bir devre açılıyor.
Yapay zekâ bilgisayar gibi manuel değil, insan beynini örnek alan hız ve yanılma oranları mümkün olduğu oranda en asgariye indirgenmiş çalışmalar yapılıyor. Bir çeşit kendinden bilgiye ulaşabilen, karar alabilen ve uygulamaya geçen bir yapıdır. Buna ek olarak bir de arttırılmış gerçeklerden bahsetmek lazım. Sanal ama birebir gerçeklilikle hologram yöntemiyle çok yakında hayatımızın içinde olacak bir çalışmadır.

Bizim ülkemizin öğrencilerine bu bilim ve teknoloji tanıtılmalı ve öğretilmeye çalışmalı en kısa zamanda tüm okullarımızda öğretilmeye başlanmalıdır. Bu hususta tüm uzmanlarımız destek vermeye hazırdır.

Zihin haritaları

Zihin haritaları anahtar kelime ve görsellerden oluşan konunun bütününü tek sayfada görebildiğimiz tekniğin adıdır.

Tekniğin gücü; çalışma sistemi olarak beyinle uyumlu ortam yaratmasında, karmaşık ekipmanlara ihtiyaç duymamasında ve sadeliğinde yatar. Bu sistem anahtar sözcük ve anahtar resimler ile konunun kodlanması ve hafızaya haritasının çizilmesi esasına dayanır.

Öğrencilerimizin maalesef ki öğrenme ile ilgili bildikleri en iyi yol ezberlemedir ama ezberledikleri bilgiyi kısa sürede unutmaları da kaçınılmazdır.

Bu yöntem ile öğrencilerimizin daha akıllıca çalışması sağlanacak böylece daha çabuk ve daha kolay öğrenmeye başlayan çocuklarımız zamandan da kazanacak, kazandığı bu zamanı da bireysel gelişimine ayırabilecek ve sonuç olarak mutlu, motivasyonu ve özgüveni yüksek ülkesinin gelişimine katkısı olan projeler geliştiren çocuğa dönüşecektir.

Başarıdaki en önemli faktör çok çalışmak değil akıllıca çalışmaktır. Zihin Haritaları ile öğrenciler beynini tanır, beyninin nasıl öğrendiğini anlar ve öğrenmeyi öğrenir.