EFA Eğitim Danışmanlık olarak kurumunuzun yıllık mali bütçesini hazırlamaktan mali gelir gider dengesi oluşturulmasına her ay mali teftişle kurucu ve yönetime rapor sunulmasından maaş politikası ve maaş ödemeleri planlamasına, SGK ve vergi planlaması takibinden banka kredi, hibe ve teşvik takibine, gelir artırım çalışmalarından giderin asgariye indirilmesi ve mali disiplin takibinden yatırım planlamalarına, yıllık kar zarar bilançosu hazırlamaktan kurum kapama ve yeni şubeler açma, mali fizibilite ve tahmini bütçe hazırlamasına kadar her türlü mali ve hukuki danışmanlık hizmetleriniz yıllarını kendi alanlarında uzman olmuş olarak geçiren yöneticilerimiz tarafından özenle hayata geçirilir.

Aynı zamanda EFA Eğitim Danışmanlık iktisat ve israfa azami dikkat edilerek mali hatalardan kaçınılmasına ve cezalı durumlara düşülmesinin önüne geçer ve gereksiz masraflarınızı engeller.