Yetenek haritaları çalışmaları

• Yetenekler, «performansa dayalı» değil, «algıya dayalı» olarak ölçülür.

• MIT Testleri, «üstün yetenek» değil, «baskın yetenek» ile ilgilenir.

• Bir yetenek alanının yüksek çıkması üstün yetenek anlamına gelmediği gibi, düşük çıkması da yeteneksizlik anlamına kesinlikle gelmez.

• Test, ilkokuldan itibaren «yetenek» ve «ilgi»yi ayrı ayrı değerlendirir.

• Test raporları meta analiz yapmaya imkân sağlar.

• Öğrencilerin yetenek ve karakter analizleri yapılır

• Yetenek akademisi çalışmaları yapılır,

• Öğrencilerin durumlarına uygun çalışmalar yapılır ya da yönlendirilir.

• Yıl içinde ve yıl sonunda seminer ve konferanslar verilir (Yönetim, öğretmen, öğrenci, personel ve veli seminerleri)

Ölçme Araçları:

1. MIT Yetenek Testi (Anaokulu Formu)

• 48-72 ay çocukları için uygulanmaktadır.

• Sınıf öğretmenleri tarafından doldurulmaktadır.

2. MIT Yetenek Testi (İlkokul Formu)

• 1-4. sınıf öğrencileri için uygulanmaktadır.

• Sınıf öğretmenleri tarafından doldurulmaktadır.

3. MIT Yetenek Testi (Ortaokul Formu)

• 5-8. sınıf öğrencileri için uygulanmaktadır. • Öğrenciler tarafından doldurulmaktadır.

4. MIT Yetenek Testi (Lise Formu)

• Lise öğrencileri kendileri doldurmaktadır. Öğrenciler tarafından doldurulmaktadır.

«Her çocuğun yeteneklerine uygun eğitim alma hakkı vardır.»

PROJENİN AMAÇLARI

• Anaokulundan liseye çocukların baskın yetenek ve ilgi haritalarını çıkarmak

• Öğrencilere baskın yetenek alanları hakkında farkındalık kazandırmak

• Öğrencilerin velilerine yetenek danışmanlığı yaparak, çocuklarının yetenek alanları hakkında farkındalık kazandırmak

• Okulda, öğrencilerin yetenek alanlarına yönelik yapılacak ek çalışmalara yol göstermek

PROJENİN HEDEF KİTLESİ

• Anaokulu Öğrencileri

• İlkokul Öğrencileri

• Ortaokul Öğrencileri

• Lise Öğrencileri

• Yönetici ve Eğitimciler

• Veliler

ÖLÇÜLECEK YETENEK ALANLARI

SÖZEL-DİL YETENEĞİ
SOSYAL - İLETİŞİM YETENEĞİ
İŞİTSEL-MÜZİKAL YETENEĞİ
DOĞA YETENEĞİ
MANTIKSAL-MATEMATİK YETENEĞİ
KİŞİSEL-ÖZEDÖNÜK YETENEK
BEDENSEL-KİNESTETİK YETENEK
GÖRSEL-UZAMSAL YETENEK

Yetenekler, «performansa dayalı» değil, «algıya dayalı» olarak ölçülür.

•MIT Testleri, «üstün yetenek» değil, «baskın yetenek» ile ilgilenir.

•Bir yetenek alanının yüksek çıkması üstün yetenek anlamına gelmediği gibi, düşük çıkması da yeteneksizlik anlamına kesinlikle gelmez.

•Test, ilkokuldan itibaren «yetenek» ve «ilgi»yi ayrı ayrı değerlendirir.

•Test raporları meta analiz yapmaya imkan sağlar.

Bu aşama yaklaşık olarak 15 günlük süreyi kapsayacaktır.
- İki tür rapor hazırlanacaktır:
- Öğrenci Raporları: Her öğrenci için 8-13 sayfalık «Bireysel Öğrenci Yetenek Raporu» hazırlanacaktır. gelecek atolyesi

- Okul Raporu: Okulun tüm öğrencilerini kapsayacak şekilde genel yetenek raporu hazırlanacaktır.
- Raporlar, Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın tarafından düzenlenecek ve pdf formatında hazırlanarak okula mail yolu ile gönderilecektir.

Bu aşama, yaklaşık 2 aylık süreyi kapsayacaktır.
- Okullarda rehber öğretmenler tarafından talep eden veli ve öğrencilere yönelik «yetenek ve kariyer danışmanlığı görüşmeleri» yapılacaktır.

- Yetenek ve kariyer görüşmeleri, «yetenek raporları» kapsamında yapılacak ve görüşme sonunda raporlar veli/öğrenciye teslim edilecektir.