Yetenek haritaları çalışmaları

• Yetenekler, «performansa dayalı» değil, «algıya dayalı» olarak ölçülür.

• MIT Testleri, «üstün yetenek» değil, «baskın yetenek» ile ilgilenir.

• Bir yetenek alanının yüksek çıkması üstün yetenek anlamına gelmediği gibi, düşük çıkması da yeteneksizlik anlamına kesinlikle gelmez.

• Test, ilkokuldan itibaren «yetenek» ve «ilgi»yi ayrı ayrı değerlendirir.

• Test raporları meta analiz yapmaya imkân sağlar.

• Öğrencilerin yetenek ve karakter analizleri yapılır

• Yetenek akademisi çalışmaları yapılır,

• Öğrencilerin durumlarına uygun çalışmalar yapılır ya da yönlendirilir.

• Yıl içinde ve yıl sonunda seminer ve konferanslar verilir (Yönetim, öğretmen, öğrenci, personel ve veli seminerleri)

Ölçme Araçları:

1. MIT Yetenek Testi (Anaokulu Formu)

• 48-72 ay çocukları için uygulanmaktadır.

• Sınıf öğretmenleri tarafından doldurulmaktadır.

2. MIT Yetenek Testi (İlkokul Formu)

• 1-4. sınıf öğrencileri için uygulanmaktadır.

• Sınıf öğretmenleri tarafından doldurulmaktadır.

3. MIT Yetenek Testi (Ortaokul Formu)

• 5-8. sınıf öğrencileri için uygulanmaktadır. • Öğrenciler tarafından doldurulmaktadır.

4. MIT Yetenek Testi (Lise Formu)

• Lise öğrencileri kendileri doldurmaktadır. Öğrenciler tarafından doldurulmaktadır.

«Her çocuğun yeteneklerine uygun eğitim alma hakkı vardır.»

PROJENİN AMAÇLARI

• Anaokulundan liseye çocukların baskın yetenek ve ilgi haritalarını çıkarmak

• Öğrencilere baskın yetenek alanları hakkında farkındalık kazandırmak

• Öğrencilerin velilerine yetenek danışmanlığı yaparak, çocuklarının yetenek alanları hakkında farkındalık kazandırmak

• Okulda, öğrencilerin yetenek alanlarına yönelik yapılacak ek çalışmalara yol göstermek

PROJENİN HEDEF KİTLESİ

• Anaokulu Öğrencileri

• İlkokul Öğrencileri

• Ortaokul Öğrencileri

• Lise Öğrencileri

• Yönetici ve Eğitimciler

• Veliler

ÖLÇÜLECEK YETENEK ALANLARI

SÖZEL-DİL YETENEĞİ
SOSYAL - İLETİŞİM YETENEĞİ
İŞİTSEL-MÜZİKAL YETENEĞİ
DOĞA YETENEĞİ
MANTIKSAL-MATEMATİK YETENEĞİ
KİŞİSEL-ÖZEDÖNÜK YETENEK
BEDENSEL-KİNESTETİK YETENEK
GÖRSEL-UZAMSAL YETENEK

Yetenekler, «performansa dayalı» değil, «algıya dayalı» olarak ölçülür.