Kodlama

Yeni dünyanın yeni dili kodlamadır. Bilgisayar öğretmeleri ile öğrencilere bu dalda eğitim vermek zaruridir. Bu konuda kodlama eğitim uzmanları sağlanır.

Öğrencilere dönük proje çalışmaları yaptırılır. Yeni geliştirilen her türlü teknolojik araç ve gereçlerin hepsinde kodlama kullanılır. Hayatımızın her noktasına girmiş kolaylıklar kodlama diliyle yapılmaktadır. Tüm dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler yeni teknolojilere ve sosyal hayatta kullanılan gelişmeler kodlama bilişim diliyle yapılmaktadır.

Her okul kodlama dilini kulüp ve akademik çalışma olarak müfredat kapsamına almalıdır. Velilerin ve öğrencilerin memnun olacağı bir uygulamadır. Kayıt işlemlerinde verimliliği artırabilir.

Robotik çalışma

Çağımızın hızla değişen teknolojik gelişmelerinden biri de yapay zekâ ve robotik çalışmalardır. Bu çalışmalar eğitim müfredatına girmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede, okullar hızlıca bu değişime ayak uydurmak için bu konuları kulüp ve akademik program çalışmalarıyla öğrencilerin dünyasına taşımaktadır.

Bu konuda ekiplerin kullanacağı araç-gereçler, proje, yazılım ve kodlamalarla öğrenci beyninin düşünce ve hedefleri yükseltilmeye çalışılır. Yarışmalara yönelik projelerin hazırlanmasın bilgi verilir. Proje danışmanlığı çerçevesinde yerel, ulusal ve uluslararası yaraşmalara katılarak öğrenciler çalışmalarını ortaya koyabilir. Diğer öğrencilerin hazırladığı projelerden de fikir edinebilirler.